Αληθινά υγιής άνθρωπος είναι εκείνος που παίρνει το πενήντα τις εκατό του χρόνου του για να αφομοιώσει τις εμπειρίες του. Δηλαδή πενήντα τις εκατό δράση, πενήντα τις εκατό αδράνεια. .