Ένα ανατρεπτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 06 και 07 Απριλίου 2019. Και πώς να μην είναι ανατρεπτικό όταν ο τίτλος του είναι : ” Και αν δεν είναι όπως μας τα ‘παν; .