Βίαιη διατροφή δεν είναι μόνο εκείνη του μη χορτοφαγικού φαγητού. Βίαιη είναι επίσης και εκείνη η διατροφή που τρώει ο άνθρωπος με θυμό. Και τα δύο αυτά είναι βίαια. Όταν ο άνθρωπος .