Συνεχώς ακούω από πολύ κόσμο να λέει ότι η υψηλή πίεση, ο διαβήτης, ή οποιοδήποτε όνομα που έχει δοθεί για μια ασθένεια, λένε ότι είναι κληρονομική. Δεν υπάρχουν κακά γονίδια, υπάρχουν .