Τι είναι το ντίνκελ; Το ντίνκελ (Triticum spelta) είναι ένα αρχαίο δημητριακό που δεν θα πρέπει να συγχέεται με το κοινό σιτάρι (Triticum aestivum) ή βρώμη (Avena sativa). Είναι της .