“Πότε τα φυσικά υλικά αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά ; “ Η απάντηση είναι απλή…Μα όταν σταματούν να φαντάζουν , αρχικά στα “μάτια” μας και εν .