Τα προβλήματα είναι ο σπόρος της ευτυχίας. Μας οδηγούν να καταλάβουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Επίσης μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματά μας. Ο καθένας έχει καλά στοιχεία .