Σύμφωνα με τη θεωρία του Erik Erikson το αρχικό στάδιο της ψυχολογικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους περίπου της ζωής ενός παιδιού είναι ύψιστης σημασίας. Κατά τη διάρκεια .