Ένα νέο είδος γάμου για τον νέο άνθρωπο Για κάποιους ανθρώπους ο γάμος είναι ένα πέλαγος δυστυχίας με νησιά ευτυχίας και, για άλλους, πελάγη ευτυχίας με νησιά δυστυχίας – για να .