Η σχέση της «ισότιμης οικειότητας» αφαιρεί από τη μητέρα τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στον παραδοσιακό της ρόλο και κατ’επέκταση και από την κόρη τη δυνατότητα να μπορεί να στηριχτεί .