Έχεις δέκα δραχμές. Ο νους ζητά είκοσι. Ο νους λέει : Αν δεν έχεις είκοσι, πώς μπορείς να ζήσεις ευτυχισμένος ; Είναι αδύνατον ! Μπορείς να αποκτήσεις είκοσι χιλιάδες. Θα σπαταλήσεις .