Της Χρύσας Γουλή-Σταμόγιαννου, Νηπιαγωγού M.Ed., Διδάκτωρ Τ.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Αθηνών Τα παιδιά διεκδικούν. Διεκδικούν την ίδια τους την ύπαρξη από τη γέννησή τους. Πιο έντονα και .