Αρκετοί μαθητές συναντούν δυσκολίες, ακόμη και οι πιο καλοί κατά τη μετάβαση τους απο το Δημοτικό στο Γυμνάσιο στα 12 τους χρόνια. Τα παιδιά εξακολουθούν να χρειάζονται τον συγκεκριμένο .