‘Ολοι βασιζόμαστε σε συμβουλές εδώ και εκεί και μερικές φορές χρειαζόμαστε να μας βοηθάνε να αναγνωρίσουμε τί ακριβώς θέλουμε. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας πάει και έρχεται, .