Η αναβλητικότητα, δηλαδή να ξεκινάμε την επίτευξη ενός σχεδίου χωρίς ποτέ να το ολοκληρώσουμε ή να σκεφτόμαστε να το ξεκινήσουμε χωρίς ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, συχνά είναι .