Ποτέ δεν πηγαίνεις στο γιατρό επειδή αισθάνεσαι υγιής. Ο Κομφούκιος επηρέασε πολύ την Κίνα. Μια απο τις ιδέες του που εφαρμόστηκε και λειτούργησε επί αιώνες, ήταν ότι ο γιατρός έπρεπε .