Τα παιδιά μαθαίνουν για το Περιβάλλον γιατί.. “Αγαπώ θα πει Φροντίζω”! Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, σε συνεργασία με το Υπουργείο .