Κατάθεση ψυχής…… Θα μου επιτρέψετε να κάνω και εγώ με τη σειρά μου ένα δώρο! Την αλήθεια μου….. Μία αλήθεια που μπορεί να γίνει δώρο σε όποιον καταφέρει να τον .