11 Ιανουαρίου 18:30 – 20:00    |   25 Ιανουαρίου 18:30 – 20:00   |     08 Φεβρουαρίου 18:30 – 20:00 Η εφηβεία αποτελεί την μεταβατική περίοδο από την παιδική ηλικία .