Η ζωή είναι ωραία όταν…. Όταν απολαμβάνεις τη ζωή…. Όταν απολαμβάνεις την ελευθερία….. Όταν απολαμβάνεις τη μουσική… Όταν απολαμβάνεις τη φύση…. Όταν .