Ο καθένας απο εμάς ”κουβαλάει” μια ταυτότητα. Μια ταυτότητα που δημιουργήθηκε από το σύνολο των βιωμάτων μας και τις ερμηνείες που έχουμε δώσει σ΄αυτά τα βιώματα, από τους .