Το Μάλα χρησιμοποιείται από αρχαιοτάτων χρόνων στη γιόγκικη κουλτούρα ως παραδοσιακό βοήθημα στην προσευχή και τον διαλογισμό.

malas1a.jpg

Πρόκειται για ένα κολιέ από ημιπολύτιμους λίθους ή σπόρους σε διάφορα χρώματα και υλικά που σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό για τον καθένα που το φορά. Τα μάλα φτιάχνονται με 108 χάντρες που καταλήγουν σε μια μεγαλύτερη, την 109η, η οποία λέγεται γκουρού χάντρα και αφιερώνεται στον πνευματικό καθοδηγητή του κατόχου του.

IMG_6686
Οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι του κόσμου πιστεύουν ότι όσο χρησιμοποιούμε ή φοράμε ένα μάλα κατά τη διάρκεια του διαλογισμού, της εξάσκησης γιόγκα ή άλλων ιεροτελεστιών, τόσο περισσότερο αυτό ενεργοποιείται και ενισχύεται, αφού απορροφά τους κραδασμούς και τις υψηλές δονήσεις της εργασίας μας και ενδυναμώνεται με εστιασμένη επίγνωση.
Έτσι, φορώντας το μάλα μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, μεταφέρεται η ενέργεια του διαλογισμού στις δραστηριότητές μας!

malasgeneral2222

Mala is an ancient yogic tool traditionally used for prayer and meditation.
It is a necklace made of semi-precious stones or seeds of various colors and materials that signifies something different for everyone who wears it. The mala is made from 108 beads ending in a larger, the 109th, which is called guru bead and which is dedicated to the spiritual guide of the holder.

The great spiritual teachers of the world believe that as we are using or wearing a mala during meditation, yoga practice or other rites, it is activated and strengthened, since it absorbs the high vibration of our work, and is empowered with restful, centered awareness. By wearing the mala throughout the day, we bring the energy of meditation into our activities.

* Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες των My Blessed Mala, επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Etsy Shop
https://www.etsy.com/shop/MyBlessedMala

 

For further information please feel free to contact us by e-mail or by visiting our facebook page

Mama Earth

Mama Earth

Μετάδοση αγάπης για την ανθρώπινη φύση και το περιβάλλον, συνταγές και υγιεινός τρόπος ζωής, θετική γονεικότητα, φυσικός τοκετός και ότι προάγει την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου Περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες ,ιδέες, απόψεις, εμπειρίες στο info@mamaearth.gr