Πρέπει να βρούμε αυτό το φως μέσα μας. Πρέπει να βρούμε το φως μέσα στις κοινότητες, και στη δική μας σοφία, στη δική μας δημιουργικότητα. Αν βρούμε αυτό το φως μέσα μας, εάν βρούμε την ίδια μας τη φύση, τότε θα είμαστε πιο ευγενικοί στους εαυτούς μας και θα είμαστε επίσης φιλικότεροι προς τη φύση. -Γκάμπορ Ματέ

Πηγή : https://www.youtube.com/channel/UCmSH2mdlnQvBzfZjCjo8zjA

Mama Earth

Mama Earth

Μετάδοση αγάπης για την ανθρώπινη φύση και το περιβάλλον, συνταγές και υγιεινός τρόπος ζωής, θετική γονεικότητα, φυσικός τοκετός και ότι προάγει την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου Περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες ,ιδέες, απόψεις, εμπειρίες στο info@mamaearth.gr