Έχεις δέκα δραχμές. Ο νους ζητά είκοσι. Ο νους λέει : Αν δεν έχεις είκοσι, πώς μπορείς να ζήσεις ευτυχισμένος ;

Είναι αδύνατον ! Μπορείς να αποκτήσεις είκοσι χιλιάδες. Θα σπαταλήσεις πολύ χρόνο γι’αυτό και μια μέρα θα τις αποκτήσεις. Μέχρι να αποκτήσεις τις είκοσι χιλιάδες, η επιθυμία έχει πάει μακρύτερα. Τώρα ζητάει σαράντα χιλιάδες.

Μέχρι να αποκτήσεις τις είκοσι χιλιάδες, έχεις εθιστεί ακόμα πιο πολύ στις ανέσεις. Τώρα χρειάζεσαι περισσότερες ανέσεις. Τώρα το παλιό σπίτι σου φαίνεται προσβλητικό και πρέπει να το εγκαταλείψεις.

Χρειάζεσαι ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Μέχρι να φτάσεις τις σαράντα χιλιάδες, ο ορίζοντας θα έχει απομακρυνθεί κι άλλο,- απαιτεί ογδόντα χιλιάδες. Συνεχώς διπλασιάζει. Η απόσταση όμως παραμένει η ίδια.

Ανάμεσα στην επιθυμία και την εκπλήρωση, η απόσταση παραμένει η ίδια. Ποτέ δεν αλλάζει ούτε ένα εκατοστό. Και ο ζητιάνος και ο αυτοκράτορας βρίσκονται πάντα στο ίδιο χάλι.

Άν κοιτάξεις την απόσταση ανάμεσα στην επιθυμία τους και την εκπλήρωσή της, θα δεις ότι βρίσκονται στην ίδια βάρκα.

osho

Mama Earth

Mama Earth

Μετάδοση αγάπης για την ανθρώπινη φύση και το περιβάλλον, συνταγές και υγιεινός τρόπος ζωής, θετική γονεικότητα, φυσικός τοκετός και ότι προάγει την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου Περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες ,ιδέες, απόψεις, εμπειρίες στο info@mamaearth.gr